• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI


SİGORTALILAR İLE EŞ VE ÇOCUKLARININ SAĞLIK YARDIMLARINDAN
YARARLANABİLMELERİ İÇİN SAĞLIK KURUMLARINA MÜRACAAT
EDİLEN TARİHTEN ÖNCEKİ SON 1 YIL İÇİNDE
ÖDENMESİ GEREKEN EN AZ PRİM GÜN SAYISI

Yardımlar

Sigortalının Kendisi için gereken sigortalılık süresi

Sigortalıların eş ve çocukları için gereken sigortalılık süresi

Yararlanma Süresi

A- Sigortalılığı Devam Edenler :(isteğe Bağlı Sigortalılar Dahil)

 

a-Hastalık Yardımı

30 gün

30 gün

Sigortalılığın
devamı süresince

b-Analık Yardımı

30 gün

30 gün

Sigortalılığın
devamı süresince

c-Geçici İşgöremezlik Ödeneği (Hastalık ve Analık Halinde)

90 gün

 

-

Sigortalılığın
devamı süresince

d-Geçici İşgöremezlik Ödeneği

(İş Kazası ve Meslek Hastalığında

Primsiz

-

Sigortalılığın
devamı süresince

B- Sigortalılık Niteliğini Yitirenler* :

 

a) Genel Sağlık Sigortası Sağlık Yardımı

30 gün

30 gün

10 gün

b) Genel Sağlık Sigortası Sağlık Yardımı (Sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün zorunlu sigortalılık durumu  varsa bu kez

90 gün

90 gün

10+90 gün

c) Analık Yardımı

120 gün

120 gün

300 gün

Not: Sigortalının anne ve babasının sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için prim ödeme gün sayısının yanında ayrıca;

1)       Aylık gelirinin olmaması,

2)       Asgari ücretin net tutarından az gelirinin olması,

3)       Diğer çocuklarından sağlık yardımı almaması, gerekir.

*Sigortalılık niteliği, hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10'uncu günde yitirilmiş sayılır.