• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
 • https://www.twitter.com/@kisik1973

Kimler Teşviklerden Yararlanamaz

Kimler Sigorta Primi Teşviklerinden Yararlanamaz ?


İşverenler;

 • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşan sayıda veya beş kişiden fazla sayıda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında bir ay/bir yıl yasaklama yapılacaktır.

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi halinde de sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunması durumunda sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmemişse de gorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmemesi durumunda da teşviklerden yararlanamayacaktır.

 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulması ya da tespit edilmesi durumunda da gorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.