• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE İŞTEN ÇIKIŞ VE EKSİK GÜN KODLARI

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE İŞTEN ÇIKIŞ VE EKSİK GÜN KODLARI

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

Kodu

İşten Çıkış Nedeni

01

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

02

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi   

03

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 

04

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 

05

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 

08

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

09

Malulen emeklilik nedeniyle   

10

Ölüm 

11

İş kazası sonucu ölüm 

12

Askerlik     

13

Kadın işçinin evlenmesi  

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması    

15

Toplu işçi çıkarma  

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17

İşyerinin kapanması     

18

İşin sona ermesi    

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır.) 

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır.)

21

Statü değişikliği

22

Diğer nedenler

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     

26

Disiplin kurulu kararı ile fesih    

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih  

30

Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır.) 

31

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih   

32

4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

36

Doğum nedeniyle işten ayrılma
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ EKSİK GÜN KODLARI

Kodu

Eksik Gün Nedeni

01

İstirahat

03

Disiplin cezası

04

Gözaltına alınma

05

Tutukluluk

06

Kısmi istihdam

07

Puantaj kayıtları                                 

08

Grev

09

Lokavt                                                 

10

Genel hayatı etkileyen olaylar         

11

Doğal afet

12

Birden fazla

13

Diğer

15

Devamsızlık

16

Fesih tarihinde çalışmamış

17

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18

Kısa çalışma ödeneği

19

Ücretsiz doğum izni

20

Ücretsiz yol izni

21

Diğer ücretsiz izin

22

5434 SK ek 76, gm 192