• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

PRİM ORANLARI

4/A SİGORTALILARI-(GENEL)- SSK

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık Ölüm S. Primi

9

11

20

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi
(Fiili Hizmet Zammı

Uygulanan İşyerleri için)

9

12-14

21-23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

22,5 ila 25,5

37,5 ila 40,5

(4/A)SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

        Toplam

7,5

24,5

32

(4/A)3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE MESLEKİ İŞLETMELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İLE STAJYER ÖĞRENCİLER

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

1

1

(PEK: 15 Günlük Asgari Ücrettir)

(4/A)   LİBYA'DA ÇALIŞANLAR

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)  

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi

9

11

20

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

15

25

  (4/A)CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

 -

2

2

(4/A) İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

22,5

37,5

(Asgari ücretin iki katından az olamaz)

(4/A)TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

5

9,5

14,5

 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER
  

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

1

1

 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi

 -

20

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

 -

12

12

Toplam

 -

32

32

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi

20

 -

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12

 -

12

Toplam

32

 -

32

4/B BAĞ-KUR SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

 -

2

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi

20

 -

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

 -

12,5

Toplam

34,5

 -

34,5

4/C DEVLET MEMURLARININ PRİM ORANLARI

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi(%)

İşveren Hissesi(%)

Toplam Hisse (%)

Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Fiili Hizmet Zammı uygulanan Resmi işyerlerinde MYÖ Primi

9

14,33-21

23,33-30

Toplam

14

18,5-28,5

32,5-42,5

GENEL SAĞLIK SİGORTASI AYLIK PRİM TUTARI (2018 yılı)

Kişi başına Gelir aylık Asgari Ücretin
1/3'inden az ise
0 ile 676,00 TL arasında ise  Devlet tarafından karşılanmaktadır

Kişi başı gelir aylık
brüt asgari ücretin 1/3 ünden FAZLA ise
Genel Sağlık Sigortası primi
01.04.2017 tarihinden itibaren
brüt asgari ücretin %3’ü olarak
hesaplanmaktadır.

60,88 TL ödenir.

 
BORÇLANMA PRİM ORANI:

DOĞUM, ASKERLİK, DOKTORA SÜRESİ VE AVUKATLIK STAJI GİBİ BORÇLANMA PRİMİ ORANI % 32 'DİR. BORÇLANMADA ASYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 1 İLA 6,5 KATI ARASINDA GELİR BEYAN EDİLMELİDİR.