• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

PRİM TARİFE CETVELİ

KISIMBÖLÜMGRUPSINIF TEHLİKE SINIFIPRİM NİSPETİ
A   TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK  
 1  Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri  
  11 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi  
   111Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesiIII2,00
   112Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesiIII2,00
   113Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesiIII2,00
   114Şeker kamışı yetiştirilmesiIII2,00
   115Tütün yetiştirilmesiIII2,00
   116Lifli bitkilerin yetiştirilmesiIII2,00
   119Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesiIII2,00
  12 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi  
   121Üzüm yetiştirilmesiIII2,00
   122Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesiIII2,00
   123Turunçgillerin yetiştirilmesiIII2,00
   124Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesiIII2,00
   125Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesiIII2,00
   126Yağlı meyvelerin yetiştirilmesiIII2,00
   127İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesiIII2,00
   128Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesiIII2,00
   129Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesiIII2,00
  13 Dikim için bitki yetiştirilmesi   
   130Dikim için bitki yetiştirilmesi III2,00
  14 Hayvansal üretim  
   141Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliğiIII2,00
   142Diğer sığır ve manda yetiştiriciliğiIII2,00
   143At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliğiIII2,00
   144Deve ve devegillerin yetiştiriciliğiIII2,00
   145Koyun ve keçi yetiştiriciliğiIII2,00
   146Domuz yetiştiriciliğiIII2,00
   147Kümes hayvanları yetiştiriciliğiIII2,00
   149Diğer hayvan yetiştiriciliğiIII2,00
  15 Karma çiftçilik  
   150Karma çiftçilikIII2,00
  16 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler  
   161Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetlerIII2,00
   162Hayvan üretimini destekleyici faaliyetlerIII2,00
   163Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetlerIII2,00
   164Bitkisel üretim için tohumun işlenmesiIII2,00
  17 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri  
   170Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleriIII2,00
 2  Ormancılık ve tomrukçuluk  
  21 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri   
   210Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri III2,00
  22 Tomrukçuluk  
   220TomrukçulukIII2,00
  23 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması   
   230Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması III2,00
  24 Ormancılık için destekleyici faaliyetler   
   240Ormancılık için destekleyici faaliyetler III2,00
 3  Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği  
  31 Balıkçılık    
   311Deniz balıkçılığıV3,00
   312Tatlı su balıkçılığı V3,00
   319Sünger avcılığıV3,00
  32 Su ürünleri yetiştiriciliği   
   321Deniz ürünleri yetiştiriciliği V3,00
   322Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği V3,00
B   MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI  
 5  Kömür ve Linyit Çıkartılması   
  51 Taşkömürü madenciliği   
   510Taşkömürü madenciliği XII6,50
  52 Linyit madenciliği  
   520Linyit madenciliğiXII6,50
 6  Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı  
  61 Ham Petrol çıkarımı  
   610Ham Petrol çıkarımıVII4,00
  62 Doğalgaz çıkarımı   
   620Doğalgaz çıkarımı VII4,00
 7  Metal Cevheri Madenciliği  
  71 Demir cevheri madenciliği  
   710Demir cevheri madenciliğiVI 3,50
  72 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği  
   721Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği VI3,50
   729Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği VI3,50
 8  Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı  
  81 Kum, kil ve taş ocakçılığı  
   811Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığıXI 6,00
   812Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımıIII2,00
  89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı   
   891Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliğiVI3,50
   892Turba çıkarımı ve briketlenmesi IV2,50
   893Tuz çıkarımıII1,50
   894Deniz ve göllerde tuz çıkarımıII1,50
   895Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımıIV2,50
   896Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç) VI3,50
   897Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri. II1,50
   899Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı X5,50
 9  Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri   
  91 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler  
   910Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetlerVII4,00
  99 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler  
   990Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetlerVII4,00
C   İMALAT  
 10  Gıda ürünlerinin imalatı  
  101 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı  
   1011Etin işlenmesi ve saklanmasıII1,50
   1012Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanmasıII1,50
   1013Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatıII1,50
  102 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması  
   1020Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanmasıII1,50
  103 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması  
   1031Patatesin işlenmesi ve saklanmasıII1,50
   1032Sebze ve meyve suyu imalatıII1,50
   1039Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanmasıII1,50
  104 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı  
   1041Sıvı ve katı yağ imalatıIII2,00
   1042Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatıIII2,00
  105 Süt ürünleri imalatı  
   1051Süthane işletmeciliği ve peynir imalatıI1,00
   1052Dondurma imalatıI1,00
  106 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı  
   1061Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatıIII2,00
   1062Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatıIV2,50
   1063Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı II1,50
  107 Fırın ve unlu mamuller imalatı  
   1071Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatıI1,00
   1072Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatıI1,00
   1073Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatıIV2,50
  108 Diğer gıda maddelerinin imalatı  
   1081Şeker imalatıII1,50
   1082Kakao, çikolata ve şekerleme imalatıI1,00
   1083Kahve ve çayın işlenmesiI1,00
   1084Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatıI1,00
   1085Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatıI1,00
   1086Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatıI1,00
   1089Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatıI1,00
  109 Hazır hayvan yemleri imalatı  
   1091Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatıII1,50
   1092Ev hayvanları için hazır yem imalatıII1,50
 11  İçeceklerin imalatı  
  110 İçecek imalatı  
   1101Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanmasıII1,50
   1102Üzümden şarap imalatıII1,50
   1103Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatıII1,50
   1104Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatıII1,50
   1105Bira imalatıII1,50
   1106Malt imalatıII1,50
   1107Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimiII1,50
 12  Tütün ürünleri imalatı  
  120 Tütün ürünleri imalatı  
   1200Tütün ürünleri imalatıI1,00
 13  Tekstil ürünlerinin imalatı  
  131 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi  
   1310Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi I1,00
   1311Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi I1,00
   1312Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi I1,00
   1313Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi II1,50
   1314Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi II1,50
   1315Dikiş ipliği imalatı I1,00
   1319Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi I1,00
  132 Dokuma  
   1320Pamuklu dokuma III2,00
   1321Yünlü dokuma III2,00
   1322Kamgarn dokuma II1,50
   1323İpekli dokuma II1,50
   1324Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.) III2,00
   1329Diğer dokumalar I1,00
  133 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi  
   1330Tekstil ürünlerinin bitirilmesiIII2,00
  139 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı   
   1391Örgü ve tığ işi kumaşların imalatıI1,00
   1392Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatıI1,00
   1393Halı ve kilim imalatıI1,00
   1394Halat, ip, sicim ve ağ imalatıII1,50
   1395Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariçIII2,00
   1396Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatıII1,50
   1399Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatıII1,50
 14  Giyim eşyalarının imalatı  
  141 Kürk hariç giyim eşyası imalatı  
   1411Deri giyim eşyası imalatıI1,00
   1412İş giysisi imalatıII1,50
   1413Diğer dış giyim eşyaları imalatıI1,00
   1414İç giyim eşyası imalatıI1,00
   1415Şapka ve kaset imalatıI1,00
   1416Terziler (hususi dikişler) I1,00
   1419Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatıII1,50
  142 Kürkten eşya imalatı  
   1420Kürkten eşya imalatıI1,00
  143 Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı  
   1431Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatıI1,00
   1439Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatıI1,00
 15  Deri ve ilgili ürünlerin imalatı  
  151 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması  
   1511Derinin tabaklanması ve işlenmesi III2,00
   1512Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)I1,00
   1513Kürkün işlenmesi ve boyanmasıI1,00
   1519Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)I1,00
  152 Ayakkabı, terlik vb imalatı  
   1520Ayakkabı, terlik vb imalatıI1,00
 16  Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı  
  161 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması  
   1610Ağaçların biçilmesi ve planyalanmasıV3,00
  162 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı  
   1621Ahşap plaka ve levha imalatıV3,00
   1622Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatıV3,00
   1623Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatıV3,00
   1624Ahşap konteyner imalatıV3,00
   1625Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatıII1,50
   1629Diğer ağaç ürünleri imalatı; IV2,50
 17  Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı  
  171 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı  
   1711Kağıt hamuru imalatıII1,50
   1712 Kağıt ve mukavva imalatıII1,50
  172 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı  
   1721Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatıI1,00
   1722Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatıI1,00
   1723Kağıt kırtasiye ürünleri imalatıI1,00
   1724Duvar kağıdı imalatıI1,00
   1729Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatıI1,00
 18  Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması  
  181 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri   
   1811Gazetelerin basımıII1,50
   1812Diğer matbaacılıkII1,50
   1813Basım ve yayım öncesi hizmetlerII1,50
   1814Ciltçilik ve ilgili hizmetlerII1,50
   1815Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi) II1,50
  182 Kayıtlı medyanın çoğaltılması  
   1820Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı) I1,00
 19  Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı  
  191 Kok fırını ürünlerinin imalatı  
   1910Kok fırını ürünlerinin imalatıIII2,00
  192 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı  
   1920Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatıIII2,00
 20  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı  
  201 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı  
   2011Sanayi gazları imalatıII1,50
   2012Boya maddeleri ve pigment imalatıII1,50
   2013Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatıIII2,00
   2014Diğer organik temel kimyasalların imalatıIII2,00
   2015Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatıIII2,00
   2016Birincil formda plastik hammaddelerin imalatıIII2,00
   2017Birincil formda sentetik kauçuk imalatıIII2,00
  202 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı  
   2020Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatıI1,00
  203 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı  
   2030Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatıI1,00
  204 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı  
   2041Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı I1,00
   2042Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatıI1,00
  205 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı  
   2051Patlayıcı madde imalatıVI3,50
   2052Tutkal imalatıI1,00
   2053Uçucu yağların imalatıIII2,00
   2054Her nevi mum imaliI1,00
   2055Kibrit imali II1,50
   2059Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatıIV2,50
  206 Suni veya sentetik elyaf imalatı  
   2060Suni veya sentetik elyaf imalatıII1,50
 21  Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı  
  211 Temel eczacılık ürünleri imalatı  
   2110Temel eczacılık ürünleri imalatıI1,00
  212 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı   
   2120Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı I1,00
 22  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  
  221 Kauçuk ürünlerin imalatı  
   2211İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesiIV2,50
   2219Diğer kauçuk ürünleri imalatıIV2,50
  222 Plastik ürünlerin imalatı   
   2221Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatıIV2,50
   2222Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatıIV2,50
   2223Plastik inşaat malzemesi imalatıIV2,50
   2229Diğer plastik ürünlerin imalatıIV2,50
 23  Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  
  231 Cam ve cam ürünleri imalatı  
   2311Düz cam imalatıIII2,00
   2312Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesiIII2,00
   2313Çukur cam imalatıIII2,00
   2314Cam elyafı imalatıIII2,00
   2319Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)III2,00
  232 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı  
   2320Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatıII1,50
  233 Kilden inşaat malzemeleri imalatı  
   2331Seramikten karo ve kaldırım taşları imalatıIII2,00
   2332Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı III2,00
  234 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı  
   2341Seramik ev ve süs eşyası imalatıII1,50
   2342Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatıII1,50
   2343Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı parçalarının imalatıII1,50
   2344Diğer teknik seramik ürünlerin imalatıII1,50
   2349Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatıII1,50
  235 Çimento, kireç ve alçı imalatı  
   2351Çimento imalatıIV2,50
   2352Kireç ve alçı imalatı X5,50
   2353Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali. I1,00
  236 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı  
   2361İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatıIV2,50
   2362İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatıIV2,50
   2363Hazır karma beton imalatıIV2,50
   2364Toz harç imalatıIV2,50
   2365Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatıIV2,50
   2369Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatıIV2,50
  237 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi  
   2370Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesiV3,00
  239 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  
   2391Aşındırıcı ürünlerin imalatıV3,00
   2399Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatıV3,00
 24  Ana metal sanayii  
  241 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı  
   2410Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatıV3,00
  242 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı  
   2420Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatıV3,00
  243 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı  
   2431Barların soğuk çekilmesiV3,00
   2432Dar şeritlerin soğuk haddelenmesiV3,00
   2433Soğuk şekillendirme veya katlamaV3,00
   2434Tellerin soğuk çekilmesiV3,00
  244 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı  
   2441Değerli metal üretimiV3,00
   2442Alüminyum üretilmesiV3,00
   2443Kurşun, çinko ve kalay üretimiV3,00
   2444Bakır üretilmesiV3,00
   2445Demir dışı diğer metallerin üretimiV3,00
   2446Nükleer yakıtların işlenmesiIII2,00
  245 Metal döküm sanayii  
   2451Demir dökümV3,00
   2452Çelik dökümüV3,00
   2453Hafif metallerin dökümüV3,00
   2454Diğer demir dışı metallerin dökümüV3,00
 25  Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı  
  251 Metal yapı malzemeleri imalatı  
   2511Metal yapı ve yapı parçaları imalatıV3,00
   2512Metal kapı ve pencere imalatıV3,00
  252 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı  
   2521Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatıV3,00
   2529Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre)  imalatıV3,00
  253 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)  
   2530Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)V3,00
  254 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı  
   2540Silah ve mühimmat (cephane) imalatıIX5,00
  255 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi  
   2550Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisiV3,00
  256 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme  
   2561Metallerin işlenmesi ve kaplanmasıV3,00
   2562Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi V3,00
  257 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı  
   2571Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatıV3,00
   2572Kilit ve menteşe imalatıV3,00
   2573El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatıV3,00
  259 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı  
   2591Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatıV3,00
   2592Hafif metalden paketleme malzemeleri imalatıV3,00
   2593Tel ürünleri, zincirler ve yayların imalatıV3,00
   2594Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatıV3,00
   2599Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatıV3,00
 26  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı  
  261 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı  
   2611Elektronik bileşenlerin  imalatıIII2,00
   2612Yüklü elektronik kart imalatı II1,50
  262 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı  
   2620Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatıIII2,00
  263 İletişim ekipmanlarının imalatı  
   2630İletişim ekipmanlarının imalatıIII2,00
  264 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı  
   2640Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatıIII2,00
  265 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı  
   2651Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatıII1,50
   2652Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatıII1,50
  266 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı  
   2660Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatıII1,50
  267 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı  
   2670Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatıII1,50
  268 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı  
   2680Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatıII1,50
 27  Elektrikli teçhizat imalatı  
  271 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı  
   2711Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatıIII2,00
   2712Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatıIII2,00
  272 Akümülatör ve pil imalatı  
   2720Akümülatör ve pil imalatıIII2,00
  273 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı  
   2731Fiber optik kabloların imalatıIII2,00
   2732Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatıIII2,00
   2733Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatıIII2,00
  274 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı  
   2740Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatıIII2,00
  275 Ev aletleri imalatı  
   2751Elektrikli ev aletlerinin imalatıIII2,00
   2752Elektiriksiz ev aletlerinin imalatıIII2,00
  279 Diğer elektrikli donanımların imalatı  
   2790Diğer elektrikli donanımların imalatıIII2,00
 28  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı  
  281 Genel amaçlı makinelerin imalatı  
   2811Motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariçIII2,00
   2812Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı ( pompa ve kompresör imalatı) III2,00
   2813Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı( Musluk ve vana imalatı)V3,00
   2814Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatıIII2,00
   2815Diğer musluk ve vana imalatıV3,00
   2816Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatıIII2,00
  282 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı  
   2821Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatıIII2,00
   2822Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatıIII2,00
   2823Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)III2,00
   2824Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatıIII2,00
   2825Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariçIII2,00
   2826Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)III2,00
   2827Tornacılık ve tesviyecilikV3,00
   2829Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatıIII2,00
  283 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı  
   2830Tarım ve ormancılık makineleri imalatıIII2,00
  284 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı  
   2841Metal işleme makinelerinin imalatıIII2,00
   2849Diğer takım tezgahlarının imalatı III2,00
  289 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı  
   2891Metalürji makineleri imalatıIII2,00
   2892Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatıIII2,00
   2893Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatıIII2,00
   2894Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatıIII2,00
   2895Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatıIII2,00
   2896Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatıIII2,00
   2899Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatıIII2,00
 29  Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı  
  291 Motorlu kara taşıtlarının imalatı  
   2910Motorlu kara taşıtlarının imalatıIII2,00
  292 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork ) imalatı  
   2920Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatıIII2,00
  293 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı  
   2931Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatıIII2,00
   2932Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatıIII2,00
 30  Diğer ulaşım araçlarının imalatı  
  301 Gemi ve tekne yapımı  
   3011Gemilerin ve yüzen yapıların inşasıIV2,50
   3012Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımıIV2,50
  302 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı  
   3020Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatıIV2,50
  303 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı  
   3030Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatıIII2,00
  304 Askeri savaş araçlarının imalatı  
   3040Askeri savaş araçlarının imalatıIX5,00
  309 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı  
   3091Motosiklet imalatıII1,50
   3092Bisiklet ve engelli aracı imalatıII1,50
   3099Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatıII1,50
 31  Mobilya imalatı  
  310 Mobilya imalatı  
   3101Büro ve mağaza mobilyaları imalatıV3,00
   3102Mutfak mobilyalarının imalatıV3,00
   3103Yatak imalatıV3,00
   3104DöşemecilikI1,00
   3109Diğer mobilyaların imalatıV3,00
 32  Diğer imalatlar  
  321 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı  
   3211Madeni para basımıI1,00
   3212Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatıI1,00
   3213İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatıIV2,50
   3219Süs eşyaları imalatıIV2,50
  322 Müzik aletleri imalatı  
   3220Müzik aletleri imalatıII1,50
  323 Spor malzemeleri imalatı  
   3230Spor malzemeleri imalatıIV2,50
  324 Oyun ve oyuncak imalatı  
   3240Oyun ve oyuncak imalatıIV2,50
  325 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı  
   3250Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatıII1,50
  329 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar  
   3291Süpürge ve fırça imalatıI1,00
   3292Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon vesair büro eşyası imalatı. II1,50
   3293Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri. I1,00
   3299Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlarI1,00
 33  Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı  
  331 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı  
   3311Fabrikasyon metal ürünlerin onarımıV3,00
   3312Makinelerin onarımıIII2,00
   3313Elektronik veya optik ekipmanların onarımıIII2,00
   3314Elektrikli donanımların onarımıIII2,00
   3315Gemi ve teknelerin bakım ve onarımıIV2,50
   3316Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımıIII2,00
   3317Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımıIII2,00
   3319Diğer ekipmanların onarımıII1,50
  332 Sanai makine ve ekipmanlarının kurulumu   
   3320Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu III2,00
DD  ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI  
 35  Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı   
  351 Elektirk enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı  
   3511Elektrik enerjisi üretimiIV2,50
   3512Elektrik enerjisinin iletimiIV2,50
   3513Elektrik enerjisinin dağıtımıIV2,50
   3514Elektrik enerjisinin ticaretiIV2,50
  352 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı   
   3521Gaz imalatıIII2,00
   3522Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımıIII2,00
   3523Ana şebeke üzerinden gaz ticaretiIII2,00
  353 Buhar ve iklimlendirme temini   
   3530Buhar ve iklimlendirme temini III2,00
EE  SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ  
 36  Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması  
  360 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması  
   3600Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasıII1,50
 37  Kanalizasyon  
  370 Kanalizasyon  
   3700KanalizasyonII1,50
 38  Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı  
  381 Atıkların toplanması   
   3811Tehlikesiz atıkların toplanmasıII1,50
   3812Tehlikeli atıkların toplanmasıII1,50
  382 Atıkların ıslahı ve bertarafı  
   3821Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesiII1,50
   3822Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesiII1,50
  383 Materyallerin geri kazanımı   
   3831Hurdaların parçalara ayrılmasıV3,00
   3832Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımıV3,00
 39  İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri  
  390 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri  
   3900İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleriII1,50
   3901Bataklık kurutma işleri V3,00
FF  İNŞAAT  
 41  Bina inşaatı  
  411 İnşaat projelerinin geliştirilmesi  
   4110İnşaat projelerinin geliştirilmesiII1,50
  412 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı  
   4120İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatıV3,00
 42  Bina dışı yapıların inşaatı  
  421 Kara ve demir yollarının inşaatı  
   4211Kara yolları ve otoyolların inşaatıIV2,50
   4212Demir yolları ve metroların inşaatı (demiryolu tünel ve yer altı inşaatı) VI3,50
   4213Köprüler ve tünellerin inşaatıV3,00
   4214Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratıIII2,00
  422 Hizmet projelerinin inşaatı  
   4221Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatıV3,00
   4222Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatıV3,00
   4223Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratıV3,00
  429 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı   
   4291Su projeleri inşaatıV3,00
   4292İskele, liman,mendirek inşaat ve tamiratıVIII4,50
   4299Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatıV3,00
 43  Özel inşaat faaliyetleri   
  431 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması  
   4311YıkımV3,00
   4312Şantiyenin hazırlanmasıV3,00
   4313Test sondajı ve delmeIII2,00
  432 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri  
   4321Elektrik tesisatıV3,00
   4322Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatıV3,00
   4323Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri VI3,50
   4329Diğer inşaat tesisatıV3,00
  433 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi  
   4331Sıva işleriV3,00
   4332Doğrama tesisatıV3,00
   4333Yer ve duvar kaplamaV3,00
   4334Boya ve cam işleriV3,00
   4339İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işlerV3,00
  439 Diğer özel inşaat faaliyetleri  
   4391Çatı işleriV3,00
   4399Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleriV3,00
G   TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI   
 45  Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı  
  451 Motorlu kara taşıtlarının ticareti  
   4511Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticaretiI1,00
   4519Diğer motorlu kara taşıtlarının ticaretiI1,00
  452 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı  
   4520Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımıII1,50
  453 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti  
   4531Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticaretiI1,00
   4532Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticaretiI1,00
  454 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı  
   4540Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımıI1,00
 46  Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç  
  461 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret  
   4611Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılarI1,00
   4612Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılarII1,50
   4613Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılarII1,50
   4614Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılarI1,00
   4615Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılarI1,00
   4616Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılarI1,00
   4617Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılarI1,00
   4618Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılarI1,00
   4619Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılarI1,00
  462 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti  
   4621Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticaretiI1,00
   4622Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticaretiI1,00
   4623Canlı hayvanların toptan ticaretiI1,00
   4624Ham deri, post ve deri toptan ticaretiI1,00
  463 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti  
   4631Meyve ve sebzelerin toptan ticaretiI1,00
   4632Et ve et ürünlerinin toptan ticaretiI1,00
   4633Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticaretiI1,00
   4634İçecek toptan ticaretiI1,00
   4635Tütün ürünlerinin toptan ticaretıI1,00
   4636Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticaretiI1,00
   4637Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticaretiI1,00
   4638Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretiI1,00
   4639Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticaretiI1,00
  464 Ev eşyalarının toptan ticareti  
   4641Tekstil ürünlerinin toptan ticaretiI1,00
   4642Giysi ve ayakkabı toptan ticaretiI1,00
   4643Elektrikli ev aletleri toptan ticaretiI1,00
   4644Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticaretiI1,00
   4645Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticaretiI1,00
   4646Eczacılık ürünlerinin toptan ticaretiI1,00
   4647Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticaretiI1,00
   4648Saat ve mücevher toptan ticaretiI1,00
   4649Diğer ev eşyalarının toptan ticaretiI1,00
  465 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti  
   4651Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticaretiI1,00
   4652Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticaretiI1,00
  466 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret  
   4661Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticaretiI1,00
   4662Takım tezgahlarının toptan ticaretiI1,00
   4663Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticaretiI1,00
   4664Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticaretiI1,00
   4665Büro mobilyalarının toptan ticaretiI1,00
   4666Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticaretiI1,00
   4669Diğer makine ve ekipmanların toptan ticaretiI1,00
  467 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret  
   4671Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticaretiI1,00
   4672Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticaretiII1,50
   4673Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticaretiII1,50
   4674Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticaretiI1,00
   4675Kimyasal ürünlerin toptan ticaretiI1,00
   4676Diğer ara ürünlerin toptan ticaretiI1,00
   4677Atık ve hurda toptan ticaretiI1,00
  469 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti  
   4690Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaretI1,00
 47  Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)   
  471 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret  
   4711Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaretI1,00
   4719Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaretI1,00
  472 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti  
   4721 Belirli bir mala tahsis edilmiş Meyve ve sebze perakende ticaretiI1,00
   4722 Belirli bir mala tahsis edilmiş  Et ve et ürünlerinin perakende ticaretiI1,00
   4723 Belirli bir mala tahsis edilmiş balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticaretiI1,00
   4724 Belirli bir mala tahsis edilmiş ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticaretiI1,00
   4725 Belirli bir mala tahsis edilmiş içeceklerin perakende ticaretiI1,00
   4726 Belirli bir mala tahsis edilmiş tütün ürünlerinin perakende ticaretiI1,00
   4729Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticaretiI1,00
  473 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti  
   4730Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticaretiII1,50
  474 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti  
   4741Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticaretiI1,00
   4742Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticaretiI1,00
   4743Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticaretiI1,00
  475 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti  
   4751Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticaretiI1,00
   4752Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticaretiI1,00
   4753Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticaretiI1,00
   4754Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticaretiI1,00
   4759Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticaretiI1,00
  476 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti  
   4761Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticaretiI1,00
   4762Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticaretiI1,00
   4763Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticaretiI1,00
   4764Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticaretiI1,00
   4765Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticaretiI1,00
  477 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti  
   4771Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticaretiI1,00
   4772Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticaretiI1,00
   4773Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin veya optik aletlerinin perakende ticaretiI1,00
   4774Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticaretiI1,00
   4775Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticaretiI1,00
   4776Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticaretiI1,00
   4777Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticaretiI1,00
   4778Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticaretiI1,00
   4779Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaretI1,00
  478 Tezgahlar ve Pazar yerleri vasıtası ile yapılan perakende ticaret  
   4781Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticaretiI1,00
   4782Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticaretiI1,00
   4789Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticaretiI1,00
  479 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret  
   4791Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaretI1,00
   4799Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaretI1,00
H   ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA   
 49  Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı  
  491 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı  
   4910Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığıIII2,00
  492 Demiryolu ile yük taşımacılığı  
   4920Demiryolu ile yük taşımacılığıIII2,00
  493 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı  
   4931Kara taşımacılığı ile yapılan ve banliyö yolcu taşımacılığıI1,00
   4932Taksi taşımacılığıII1,50
   4933Tünel işletmesiI1,00
   4934Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatıII1,50
   4935Teleferik işletmesi III2,00
   4936Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığıII1,50
   4939Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığıII1,50
  494 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri  
   4941Karayolu ile yük taşımacılığıIV2,50
   4942Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleriIV2,50
  495 Boru hattı taşımacılığı  
   4950Boru hattı taşımacılığıIII2,00
 50  Su yolu taşımacılığı  
  501 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı  
   5010Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığıIV2,50
   5011Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda) VII4,00
   5012Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler. VI3,50
   5013Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler. VII4,00
   5019Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile yüzer vinçlerde yapılan diğer bütün işler V3,00
  502 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı  
   5020Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığıIV2,50
  503 İç sularda yolcu taşımacılığı  
   5030İç sularda yolcu taşımacılığıIV2,50
  504 İç sularda yük taşımacılığı  
   5040İç sularda yük taşımacılığıIV2,50
 51  Havayolu taşımacılığı  
  511 Havayolu ile yolcu taşımacılığı  
   5110Havayolu ile yolcu taşımacılığıIII2,00
  512 Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı  
   5121Hava yolu ile yük taşımacılığıIII2,00
   5122Uzay taşımacılığıIII2,00
 52  Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler  
  521 Depolama ve ambarlama  
   5210Depolama ve ambarlamaII1,50
   5211Uçaklarda yapılan bütün işler ( Havacılık kulüpleri dahil) XII6,50
  522 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler  
   5221Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleriII1,50
   5222Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleriIV2,50
   5223Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleriIII2,00
   5224Kargo yükleme boşaltma hizmetleriIV2,50
   5229Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetlerII1,50
 53  Posta ve kurye faaliyetleri   
  531 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri  
   5310Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleriII1,50
  532 Diğer posta ve kurye faaliyetleri   
   5320Diğer posta ve kurye faaliyetleriII1,50
I   KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ   
 55  Konaklama  
  551 Oteller vb. konaklama yerleri  
   5510Oteller ve benzer konaklama yerleriI1,00
  552 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri   
   5520Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleriI1,00
  553 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri  
   5530Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleriI1,00
  559 Diğer konaklama yerleri  
   5590Diğer konaklama yerleriI1,00
 56  Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri   
  561 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri  
   5610Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleriI1,00
  562 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri   
   5621Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleriI1,00
   5629Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleriI1,00
  563 İçecek sunum hizmetleri  
   5630İçecek sunum hizmetleri ve bilardo, bezik salonu işletenlerI1,00
J   BİLGİ VE İLETİŞİM   
 58  Yayımcılık faaliyetleri  
  581 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri  
   5811Kitap yayımıI1,00
   5812Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanmasıI1,00
   5813Gazetelerin yayımlanmasıI1,00
   5814Dergi ve süreli yayınların yayımlanmasıI1,00
   5819Diğer yayıncılık faaliyetleriI1,00
  582 Yazılım programlarının yayımlanması  
   5821Bilgisayar oyunlarının yayımlanmasıI1,00
   5829Diğer yazılım programlarının yayımlanmasıI1,00
 59  Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri  
  591 Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri  
   5911Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleriI1,00
   5912Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleriI1,00
   5913Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleriI1,00
   5914Sinema filmi gösterim faaliyetleriI1,00
  592 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri   
   5920Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleriI1,00
 60  Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri  
  601 Radyo yayıncılığı  
   6010Radyo yayıncılığıI1,00
  602 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı  
   6020Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleriI1,00
 61  Telekomünikasyon  
  611 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri  
   6110Kablolu telekomünikasyon faaliyetleriII1,50
  612 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri  
   6120Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleriII1,50
  613 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri  
   6130Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleriII1,50
  619 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri  
   6190Diğer telekomünikasyon faaliyetleriII1,50
 62  Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  
  620 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  
   6201Bilgisayar programlama faaliyetleriI1,00
   6202Bilgisayar danışmanlık faaliyetleriI1,00
   6203Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleriI1,00
   6209Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleriI1,00
 63  Bilgi hizmet faaliyetleri  
  631 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları  
   6311Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetlerI1,00
   6312Web portallarıI1,00
  639 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri  
   6391Haber ajanslarının faaliyetleriI1,00
   6399Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleriI1,00
K   FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ  
 64  Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri  
  641 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri  
   6411Merkez bankası faaliyetleriI1,00
   6419Diğer parasal aracılık faaliyetleriI1,00
  642 Holding şirketlerinin faaliyetleri  
   6420Holding şirketlerinin faaliyetleriI1,00
  643 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar  
   6430Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklarI1,00
  649 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri  
   6491Finansal kiralamaI1,00
   6492Diğer kredi verme faaliyetleriI1,00
   6499Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleriI1,00
 65  Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları   
  651 Sigorta  
   6511Hayat sigortasıI1,00
   6512Hayat sigortası dışındaki sigortalarI1,00
  652 Reasürans  
   6520ReasüransI1,00
  653 Emeklilik fonları  
   6530Emeklilik fonlarıI1,00
 66  Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler   
  661 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler  
   6611Finansal piyasaların yönetimiI1,00
   6612Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığıI1,00
   6619Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetlerI1,00
  662 Sigorta ve emeklilik onuna yardımcı faaliyetler  
   6621Risk ve hasar değerlemesiI1,00
   6622Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleriI1,00
   6629Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetlerI1,00
  663 Fon yönetimi faaliyetleri   
   6630Fon yönetimi faaliyetleriI1,00
L   GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ  
 68  Gayrimenkul faaliyetleri   
  681 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması  
   6810Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılmasıII1,50
  682 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması  
   6820Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesiII1,50
  683 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi  
   6831Gayrimenkul acenteleriII1,50
   6832Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesiII1,50
M   MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER   
 69  Hukuki ve muhasebe faaliyetleri  
  691 Hukuk faaliyetleri  
   6910Hukuk faaliyetleriI1,00
   6911NoterlerI1,00
  692 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği  
   6920Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliğiI1,00
 70  İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri  
  701 İdare merkezi faaliyetleri  
   7010İdare merkezi faaliyetleriI1,00
  702 İdari danışmanlık faaliyetleri  
   7021Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleriI1,00
   7022İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleriI1,00
 71  Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz  
  711 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık  
   7111Mimarlık faaliyetleriII1,50
   7112Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlıkII1,50
  712 Teknik test ve analiz faaliyetleri   
   7120Teknik test ve analiz faaliyetleriII1,50
 72  Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri  
  721 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri   
   7211Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleriII1,50
   7219Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleriII1,50
  722 Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri   
   7220Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleriII1,50
 73  Reklamcılık ve pazar araştırması  
  731 Reklamcılık   
   7311Reklam ajanslarının faaliyetleriI1,00
   7312Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışıI1,00
  732 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri   
   7320Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleriI1,00
 74  Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
  741 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri  
   7410Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleriI1,00
  742 Fotoğrafçılık faaliyetleri  
   7420Fotoğrafçılık faaliyetleriI1,00
  743 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri  
   7430Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleriI1,00
  749 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
   7490Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerI1,00
 75  Veterinerlik hizmetleri  
  750 Veterinerlik hizmetleri  
   7500Veterinerlik hizmetleriI1,00
N   İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ  
 77  Kiralama ve leasing faaliyetleri  
  771 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi  
   7711Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingiII1,50
   7712Kamyonların kiralanması ve leasingiII1,50
  772 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi  
   7721Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingiI1,00
   7722Video kasetlerin ve disklerin kiralanmasıI1,00
   7729Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingiI1,00
  773 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi  
   7731Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingiII1,50
   7732Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingiII1,50
   7733Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingiI1,00
   7734Su taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingiII1,50
   7735Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingiII1,50
   7739Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingiI1,00
  774 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi  
   7740Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingiI1,00
 78  İstihdam faaliyetleri  
  781 İş bulma acentelerinin faaliyetleri   
   7810İş bulma acentelerinin faaliyetleriI1,00
  782 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri   
   7820Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleriI1,00
  783 Diğer insan kaynaklarının sağlanması   
   7830Diğer insan kaynaklarının sağlanmasıI1,00
 79  Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler  
  791 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri  
   7911Seyahat acentesi faaliyetleriII1,50
   7912Tur operatörü faaliyetleriII1,50
  799 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler   
   7990Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetlerII1,50
 80  Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri  
  801 Özel güvenlik faaliyetleri  
   8010Özel güvenlik faaliyetleriI1,00
  802 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri  
   8020Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleriI1,00
  803 Soruşturma faaliyetleri   
   8030Soruşturma faaliyetleriI1,00
 81  Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri  
  811 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri   
   8110Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleriII1,50
  812 Temizlik faaliyetleri  
   8121Binaların genel temizliğiI1,00
   8122Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleriI1,00
   8129Diğer temizlik faaliyetleriI1,00
  813 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri   
   8130Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleriI1,00
 82  Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri  
  821 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri  
   8211Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleriI1,00
   8219Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleriI1,00
  822 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri  
   8220Çağrı merkezlerinin faaliyetleriI1,00
  823 Kongre ve ticari fuar organizasyonu  
   8230Kongre ve ticari fuar organizasyonuI1,00
  829 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri  
   8291Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleriI1,00
   8292Paketleme faaliyetleriI1,00
   8299Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleriI1,00
O   EĞİTİM  
 85  Eğitim  
  851 Okul öncesi eğitim  
   8510Okul öncesi eğitimI1,00
  852 İlköğretim  
   8520İlköğretimI1,00
  853 Ortaöğretim  
   8531Genel ortaöğretimI1,00
   8532Teknik ve mesleki orta öğretimI1,00
  854 Yükseköğretim hizmetleri  
   8541Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitimI1,00
   8542YükseköğretimI1,00
  855 Diğer eğitim  
   8551Sporlar ve eğlence eğitimiI1,00
   8552Kültürel eğitimI1,00
   8553Sürücü kursu faaliyetleriI1,00
   8559Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitimI1,00
  856 Eğitimi destekleyici faaliyetler  
   8560Eğitimi destekleyici faaliyetlerI1,00
P   İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ   
 86  İnsan sağlığı hizmetleri  
  861 Hastahane hizmetleri   
   8610Hastahane hizmetleri I1,00
  862 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri   
   8621Genel hekimlik uygulama faaliyetleriI1,00
   8622Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleriI1,00
   8623Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleriI1,00
  869 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler  
   8690İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetlerI1,00
 87  Yatılı bakım faaliyetleri  
  871 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri  
   8710Hemşireli yatılı bakım faaliyetleriI1,00
  872 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri  
   8720Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleriI1,00
  873 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri  
   8730Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleriI1,00
  879 Diğer yatılı bakım faaliyetleri  
   8790Diğer yatılı bakım faaliyetleriI1,00
 88  Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler  
  881 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler  
   8810Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetlerI1,00
  889 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler  
   8891Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleriI1,00
   8899Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleriI1,00
Q   KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR  
 90  Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri  
  900 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri  
   9001Gösteri sanatları ( Tiyatro, opera gösterimi ve konserler)I1,00
   9002Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler I1,00
   9003Sanatsal yaratıcılık faaliyetleriI1,00
   9004Sanat tesislerinin işletilmesiI1,00
 91  Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler  
  910 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler  
   9101Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleriI1,00
   9102Müzelerin faaliyetleriI1,00
   9103Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesiI1,00
   9104Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetlerI1,00
 92  Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri  
  920 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri  
   9200Kumar ve müşterek bahis faaliyetleriI1,00
 93  Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri  
  931 Spor faaliyetleri  
   9311Spor tesislerinin işletilmesiII1,50
   9312Spor klüplerinin faaliyetleriII1,50
   9313Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları II1,50
   9319Diğer spor faaliyetleriII1,50
  932 Eğlence ve dinlence faaliyetleri  
   9321Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleriVIII4,50
   9322Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay bahçesi işletme faaliyetleriII1,50
   9329Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleriVIII4,50
R   DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ   
 94  Üye olunan kuruluşların faaliyetleri  
  941 İş , işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri   
   9411İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleriI1,00
   9412Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleriI1,00
  942 Sendika faaliyetleri   
   9420Sendika faaliyetleriI1,00
  949 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri   
   9491Dini kuruluşların faaliyetleriI1,00
   9492Siyasi kuruluşların faaliyetleriI1,00
   9499Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleriI1,00
 95  Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı  
  951 Bilgisayarların iletişim araç ve gereçlerinin onarımı   
   9511Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımıI1,00
   9512İletişim araç ve gereçlerinin onarımıII1,50
  952 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı  
   9521Tüketici elektronik eşyalarının onarımıIII2,00
   9522Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımıIII2,00
   9523Ayakkabı ve deri eşyaların onarımıI1,00
   9524Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımıV3,00
   9525Saatlerin ve mücevherlerin onarımıI1,00
   9529Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımıIII2,00
 96  Diğer hizmet faaliyetleri  
  960 Diğer hizmet faaliyetleri   
   9601Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması,kuru temizlenmesi I1,00
   9602Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleriI1,00
   9603Cenaze işleri ile ilgili faaliyetlerI1,00
   9604Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleriI1,00
   9605Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon işleri ) II1,50
   9606Halı yıkama ve temizleme işleri I1,00
   9609Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleriI1,00
S   HANE HALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ    
 97  Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri  
  970 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri  
   9700Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleriI1,00
 98  Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler   
  981 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar  
   9810Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ( Yurt dışında çalışanların eşleri) I1,00
  982 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler   
   9820Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetlerI1,00
T   ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ   
 99  Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri   
  990 Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri   
   9900Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleriI1,00