• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARPRİME TABİ(+)  PRİME TABİ DEĞİL(-)HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 
1- Ücret   
     Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri   
a) Zaman birimine göre ücret+Hak Edilen Ay
* Fazla çalışma / mesai ücreti+Hak Edilen Ay
* Cumartesi günü ücreti+Hak Edilen Ay
* Hafta tatili ücreti+Hak Edilen Ay
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti+Hak Edilen Ay
* Yıllık izin ücreti+Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret +Hak Edilen Ay
* Yüzde usulüyle alınan ücret+Hak Edilen Ay
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Transfer ücreti +Hak Edilen Ay
* Transfer verimi ücreti +Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret+Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Hazırlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Tamamlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Temizleme ücreti+Hak Edilen Ay
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret +Hak Edilen Ay
* Komisyon ücreti +Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar+Hak Edilen Ay
* Bakım tazminatı+Hak Edilen Ay
* Vardiya tazminatı +Hak Edilen Ay
* Ağır vasıta tazminatı+Hak Edilen Ay
* İş güçlüğü tazminatı+Hak Edilen Ay
* Yıpranma tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* İmza zorunluluğu tazminatı +Hak Edilen Ay
* Makam tazminatı +Hak Edilen Ay
* Uçuş tazminatı+Hak Edilen Ay
* Arazi zammı+Hak Edilen Ay
* İş riski zammı +Hak Edilen Ay
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı +Hak Edilen Ay
f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası)+Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler +Hak Edilen Ay
ı)  Avukatlık vekâlet ücreti+Hak Edilen Ay
  2-  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak  
*Tabii afet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen kira yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen giyecek yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen yakacak yardımı +Ödendiği Ay
* Askerlik yardımı +Ödendiği Ay
* Sünnet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen taşıt yardımı+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ısıtma yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli +Ödendiği Ay
* Yılbaşı parası +Ödendiği Ay
* Kreş parası+Ödendiği Ay
* Bayram harçlığı+Ödendiği Ay
* İzin harçlığı+Ödendiği Ay
* Bayram ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Yılbaşı ikramiyesi+Ödendiği Ay
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye+Ödendiği Ay
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* Jübile ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları+Ödendiği Ay
 3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar  
a) Ayni yardımlar- 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı- 
c) Görev yollukları- 
d) Seyyar görev tazminatı- 
e) Kıdem tazminatı- 
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki- 
    toplu ödemeler  
g) Keşif ücreti- 
h) İhbar tazminatı- 
I) Kasa tazminatı- 
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları- 
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARPRİME TABİ (+)                  PRİME TABİ DEĞİL (-)HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 
1- Ücret   
     Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri   
a) Zaman birimine göre ücret+Hak Edilen Ay
* Fazla çalışma / mesai ücreti+Hak Edilen Ay
* Cumartesi günü ücreti+Hak Edilen Ay
* Hafta tatili ücreti+Hak Edilen Ay
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti+Hak Edilen Ay
* Yıllık izin ücreti+Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret +Hak Edilen Ay
* Yüzde usulüyle alınan ücret+Hak Edilen Ay
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Transfer ücreti +Hak Edilen Ay
* Transfer verimi ücreti +Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret+Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Hazırlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Tamamlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Temizleme ücreti+Hak Edilen Ay
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret +Hak Edilen Ay
* Komisyon ücreti +Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar+Hak Edilen Ay
* Bakım tazminatı+Hak Edilen Ay
* Vardiya tazminatı +Hak Edilen Ay
* Ağır vasıta tazminatı+Hak Edilen Ay
* İş güçlüğü tazminatı+Hak Edilen Ay
* Yıpranma tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* İmza zorunluluğu tazminatı +Hak Edilen Ay
* Makam tazminatı +Hak Edilen Ay
* Uçuş tazminatı+Hak Edilen Ay
* Arazi zammı+Hak Edilen Ay
* İş riski zammı +Hak Edilen Ay
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı +Hak Edilen Ay
f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası)+Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler +Hak Edilen Ay
ı)  Avukatlık vekâlet ücreti+Hak Edilen Ay
  2-  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak  
*Tabii afet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen kira yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen giyecek yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen yakacak yardımı +Ödendiği Ay
* Askerlik yardımı +Ödendiği Ay
* Sünnet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen taşıt yardımı+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ısıtma yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli +Ödendiği Ay
* Yılbaşı parası +Ödendiği Ay
* Kreş parası+Ödendiği Ay
* Bayram harçlığı+Ödendiği Ay
* İzin harçlığı+Ödendiği Ay
* Bayram ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Yılbaşı ikramiyesi+Ödendiği Ay
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye+Ödendiği Ay
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* Jübile ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları+Ödendiği Ay
 3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar  
a) Ayni yardımlar- 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı- 
c) Görev yollukları- 
d) Seyyar görev tazminatı- 
e) Kıdem tazminatı- 
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki- 
    toplu ödemeler  
g) Keşif ücreti- 
h) İhbar tazminatı- 
I) Kasa tazminatı- 
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları- 
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARPRİME TABİ (+)                  PRİME TABİ DEĞİL (-)HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 
1- Ücret   
     Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri   
a) Zaman birimine göre ücret+Hak Edilen Ay
* Fazla çalışma / mesai ücreti+Hak Edilen Ay
* Cumartesi günü ücreti+Hak Edilen Ay
* Hafta tatili ücreti+Hak Edilen Ay
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti+Hak Edilen Ay
* Yıllık izin ücreti+Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret +Hak Edilen Ay
* Yüzde usulüyle alınan ücret+Hak Edilen Ay
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Transfer ücreti +Hak Edilen Ay
* Transfer verimi ücreti +Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret+Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Hazırlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Tamamlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Temizleme ücreti+Hak Edilen Ay
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret +Hak Edilen Ay
* Komisyon ücreti +Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar+Hak Edilen Ay
* Bakım tazminatı+Hak Edilen Ay
* Vardiya tazminatı +Hak Edilen Ay
* Ağır vasıta tazminatı+Hak Edilen Ay
* İş güçlüğü tazminatı+Hak Edilen Ay
* Yıpranma tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* İmza zorunluluğu tazminatı +Hak Edilen Ay
* Makam tazminatı +Hak Edilen Ay
* Uçuş tazminatı+Hak Edilen Ay
* Arazi zammı+Hak Edilen Ay
* İş riski zammı +Hak Edilen Ay
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı +Hak Edilen Ay
f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası)+Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler +Hak Edilen Ay
ı)  Avukatlık vekâlet ücreti+Hak Edilen Ay
  2-  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak  
*Tabii afet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen kira yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen giyecek yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen yakacak yardımı +Ödendiği Ay
* Askerlik yardımı +Ödendiği Ay
* Sünnet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen taşıt yardımı+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ısıtma yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli +Ödendiği Ay
* Yılbaşı parası +Ödendiği Ay
* Kreş parası+Ödendiği Ay
* Bayram harçlığı+Ödendiği Ay
* İzin harçlığı+Ödendiği Ay
* Bayram ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Yılbaşı ikramiyesi+Ödendiği Ay
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye+Ödendiği Ay
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* Jübile ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları+Ödendiği Ay
 3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar  
a) Ayni yardımlar- 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı- 
c) Görev yollukları- 
d) Seyyar görev tazminatı- 
e) Kıdem tazminatı- 
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki- 
    toplu ödemeler  
g) Keşif ücreti- 
h) İhbar tazminatı- 
I) Kasa tazminatı- 
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları- 
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARPRİME TABİ (+)                  PRİME TABİ DEĞİL (-)HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 
1- Ücret   
     Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri   
a) Zaman birimine göre ücret+Hak Edilen Ay
* Fazla çalışma / mesai ücreti+Hak Edilen Ay
* Cumartesi günü ücreti+Hak Edilen Ay
* Hafta tatili ücreti+Hak Edilen Ay
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti+Hak Edilen Ay
* Yıllık izin ücreti+Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret +Hak Edilen Ay
* Yüzde usulüyle alınan ücret+Hak Edilen Ay
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Transfer ücreti +Hak Edilen Ay
* Transfer verimi ücreti +Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret+Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret+Hak Edilen Ay
* Hazırlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Tamamlama ücreti +Hak Edilen Ay
* Temizleme ücreti+Hak Edilen Ay
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret +Hak Edilen Ay
* Komisyon ücreti +Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar+Hak Edilen Ay
* Bakım tazminatı+Hak Edilen Ay
* Vardiya tazminatı +Hak Edilen Ay
* Ağır vasıta tazminatı+Hak Edilen Ay
* İş güçlüğü tazminatı+Hak Edilen Ay
* Yıpranma tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı +Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı +Hak Edilen Ay
* İmza zorunluluğu tazminatı +Hak Edilen Ay
* Makam tazminatı +Hak Edilen Ay
* Uçuş tazminatı+Hak Edilen Ay
* Arazi zammı+Hak Edilen Ay
* İş riski zammı +Hak Edilen Ay
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı +Hak Edilen Ay
f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası)+Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler +Hak Edilen Ay
ı)  Avukatlık vekâlet ücreti+Hak Edilen Ay
  2-  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak  
*Tabii afet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen kira yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen giyecek yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen yakacak yardımı +Ödendiği Ay
* Askerlik yardımı +Ödendiği Ay
* Sünnet yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen taşıt yardımı+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ısıtma yardımı +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli +Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli +Ödendiği Ay
* Yılbaşı parası +Ödendiği Ay
* Kreş parası+Ödendiği Ay
* Bayram harçlığı+Ödendiği Ay
* İzin harçlığı+Ödendiği Ay
* Bayram ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Yılbaşı ikramiyesi+Ödendiği Ay
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye+Ödendiği Ay
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye +Ödendiği Ay
* Jübile ikramiyesi+Ödendiği Ay
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)+Ödendiği Ay
* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları+Ödendiği Ay
 3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar  
a) Ayni yardımlar- 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı- 
c) Görev yollukları- 
d) Seyyar görev tazminatı- 
e) Kıdem tazminatı- 
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki- 
    toplu ödemeler  
g) Keşif ücreti- 
h) İhbar tazminatı- 
I) Kasa tazminatı- 
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)- 
l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları-