• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

YAPI TAMAMLANMA ORANLARI

HANGİ İŞİN TÜM YAPININ NE KADARINI
KARŞILADIĞINI GÖSTERİR TABLO

YAPININ BÖLÜMÜ

TÜM YAPIYA ORANI %

  I -  Bodrumsuz Tek Katlı Binalar

 

 

a)

Temel Hafriyat ve Taş Duvar (Subasman Dahil)

5

b)

Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak

26

c)

Çatı

12

d)

Doğrama (Komple) ve Sıvalar

14

e)

Tesisat ve Teçhizat (Temiz ve Pis Su ve Elektrik)

18

f)

Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya

7

g)

Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana,
Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmali

18

TOPLAM

100

  II - (Bodrumsuz) Zemin ve Birinci Katlı Binalar

 

 

a)

Temel Hafriyat, Grobeton ve Taş Duvar
(Subasman Hatılına Kadar)

7

b)

Zemin Katın İkmalinde (Betonarme Tavan Dahil)

15

c)

Birinci Katın İkmalinde

17

d)

Çatının İkmalinde (oluklar Dahil)

8

e)

Bütün Doğramaların İkmalinde

14

f)

İç Sıvaların İkmalinde

6

g)

Tesisatın İkmalinde

15

h)

Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde

9

i)

Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı,
Şakuli Borular ve Fosseptik ve
Bütün İşler Tamamlandığında

9

TOPLAM

100

  III – Bodrumsuz, Zemin, Bir ve İkinci Katı Haiz Binalar

 

 

a)

Temel Hafriyat, Grobeton ve Taş Duvar
(Subasman Hattna Kadar)

6

b)

Zemin Katın İkmalinde

15

c)

Birinci Katın İkmalinde

12

d)

İkinci Katın İkmalinde

12

e)

Çatının İkmalinde

7

f)

Doğramaların İkmalinde

13

g)

İç Sıvaların İkmalinde

5

h)

Tesisatın ve Teçhizatın İkmalinde

14

i)

Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde

8

J)

Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı,
şakuli Borular ve Fosseptik ve
Bütün İşler Tamamlandığında

8

TOPLAM

100

  IV – Bodrumlu Tek Katlı Binalar

 

 

a)

Temel Hafriyat, Taş Duvar, Tuğla Duvar, Lentolar,
Blokaj, Grobeton
ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde

22

b)

Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme
Lentoların İkmalinde

15

c)

Betonarme Tavan ve Saçaklar

14

d)

Çatı

8

e)

Doğrama (komple)

11

f)

İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat

13

g)

Döşeme Kaplamalar, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar

6

h)

Badana, Dış Sıva, Harici Kapı, Merdiven,
Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler

11

TOPLAM

100

  V -  Bodrum, Zemin ve Birinci Katı Haiz Binalar

 

 

aa)

Temel Hafriyat ve Bodrum Katın İkmalinde
(Betonarme Tavan Dahil)

20

bb)

Zemin Katın İkmalinde (Lento, döşeme,
tuğla duvarlar ve betonarme tavan dahil)

12

cc)

Birinci Katın İkmalinde

14

dd)

Çatı İkmalinde (Oluklar Dahil)

6

ee)

Bütün Doğramaların İkmalinde

13

ff)

İç Sıvaların İkmalinde

5

gg)

Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşlerin İkmalinde

14

Hf)

Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların Tamamlandığında

8

ih)

Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı,
Şakuli Borular ve Fosseptik ve
Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde

8

TOPLAM

100

  VI - Bodrumlu, Zemin, Bir ve İkinci Katı Haiz Binalar

 

 

aa)

Bodrum İkmalinde

15

bb)

Zemin Katın İkmalinde

9

cc)

Birinci Katın İkmalinde

9

dd)

İkinci Katın İkmalinde

10

ee)

Çatının İkmalinde

5

ff)

Doğramaların İkmalinde

14

gg)

İç Sıvaların İkmalinde

5

hh)

Tesisat ve Teçhizat İkmalinde

15

iı)

Şap, Mozaik ve Yağlı Boya

8

ji)

Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kanal
( veya Fosseptik) ve Bakiye
Bütün İşler Tamamlandığında

10

TOPLAM

100

  VIII – Fazla Katlı Binalar

 

 

aa)

Temel Hafriyat, Taş ve Tuğla Duvarlar,
Beton ve Betonarmeler
(Kaba İnşaat)

45

bb)

Çatı (Oluklar Dahil)

5

cc)

Doğramalar (Kapı ve Pencereler Komple)

15

dd)

Sıvalar, Mozaik, Karofayans vesair
Kaplamalar, Yağlı Boyalar

25

ee)

Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı ile Her Türlü
Noksanların İkmalinde

10

TOPLAM

100