• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
  • https://www.twitter.com/@kisik1973

SAKATLIK İNDİRİMİ

               Sakatlık indirimi uygulaması, özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.

              Sakatlık İndiriminden faydalanabilmek için; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olmalıdır ve İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

           Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari;

 

            - % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece,

 

            - % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece,

 

            -% 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece,
       
              sakat sayılmaktadır.
            
      Sakatlık İndiriminin hesaplanması:
Aşağıda yıllar itibariyle belirtilen sakatlık indiriminin hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından indirilmesi suretiyle de gelir vergisinin hesaplanması gerekmektedir. Yani:
[Gelir Vergisi Matrahı-(Sigorta İşçi Payı + İşsizilik sigortastı İşçi Payı+Sakatlık İndirimi Tutarı)] * Gelir vergisi oranı

Örneğin 2016 yılını esas alırsak:
1647,00 (asgari ücret) ? % 14 =230,58 ---SGK İşçi Payı
1647,00 * % 1 = 16,47 TL (İşsizlik Sigortası İşçi payı)
[1647,00- (230,58+16,47+900)]* % 15 =74,99 TL ödenecek gelir vergisi olarak hesaplanır.

AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
YILLARI.DERECE II.DERECEIII.DERECE
20181000530240
2017900470210
2016900460210
2015880440200
2014800400190
2013800400190
2012770380180
2011700350170
2010680330160